Dr. Sevil Yavuz

Dr. Sevil YAVUZ, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Rehberlik, Danışmanlık ve Okul öncesi Öğretmenliği olmak üzere iki lisans programından yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Ardından Londra’da eğitim alan Yavuz, Londra’daki eğitimi sırasında orada bulunan eğitim kurumlarında gözlem yaparak çocuk yetiştirme stilleri ve aile yapılarını inceledi. Türkiye’ye döndükten sonra ise British International Schools gibi çeşitli kolej ve anaokullarında ve özel eğitim merkezlerinde danışmanlık yaptı ve aynı zamanda Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlığını aldı.

Ardından Klinik Psikoloji Doktora (PhD) Eğitimini Oyun Terapisi üzerine tamamlayarak Doktor unvanını alarak Dr. Öğretim Üyesi olarak Psikoloji Lisans öğrencilerine ders vermeye devam etmektedir. 
Yıllardır Türkiye’nin önde gelen basın kuruluşlarının ve birçok kurumun danışmanlığını yapan Dr. Sevil Yavuz başta Milliyet.com.tr olmak üzere alanıyla ilgili yazılar yazmakta ve yine bu kurumların dergi ve gazetelerinde yazıları yayınlanmakta, TV Programları ve Ana Haber Bültenlerinde uzman görüşlerini paylaşmaktadır. Ayrıca uzun yıllar P&G’nin  Prima & Orkid markasının pedagojik danışmanlığını yaptı.

Sektörün en iyi firmalarına alanı ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaya, çeşitli sosyal sorumluk projelerinde yer almaya, birçok etkinlikte konuşmacı olarak katılmaya devam etmektedir. Aynı zamanda ebeveynlere yönelik eğitim ve seminer vermektedir. Dr. Sevil Yavuz, alanı ile ilgili yıllardır sayısız Uluslararası eğitime katılmış ve katılmaya devam etmektedir. 

Dr. Sevil Yavuz, Türkiye’de ilk defa verilen En İyi Psikolog, En İyi Pedagog, En Başarılı Psikolog, En Başarılı Pedagog ödüllerini almıştır.

ÖDÜLLER

-En İyi Psikolog Ödülü- 2018 Türkiye Ödülleri

-En İyi Pedagog Ödülü-  2018 En iyi Marka Ödülleri

-En Başarılı Psikolog Ödülü- 2018-2019 Altın Taç Ödülleri

-En Başarılı Pedagog Ödülü- 2019 Türkiye Ödülleri

Üye Olduğu Kuruluşlar

– American Psychological Association –APA

– Association for Play Therapy- APT

– BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği)

– RÖK (Reklam Özdenetim Kurulu)

– EMDR Derneği

Uyguladığı Terapi Yöntemleri

-Çözüm Odaklı Terapi (Solution Foced Therapy)

-Geçmiş Yaşam Terapisi (Past Life Therapy)

– Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Child-Centred Play Therapy)

– Çocuk-Ebeveyn İlişkilerini Geliştirme Terapisi-CRPT (Child-Parent Relationship Therapy)

-Gelişimsel Oyun Terapisi (Developmental Play Therapy)

– Theraplay Oyun Therapisi (Theraplay)

– Theraplay Grup Çalışması (Group Theraplay)

– Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemleri (Expressive Play Therapy)

1- Sanat Terapisi (Art Therapy)

2- Kum Tepsisi Terapisi (Sand Tray Therapy)

3- Kukla Terapisi (Puppet Interview)

– Kısa Süreli Oyun Terapisi (Short Term Play Therapy)

– Özel Çocuklarla Oyun Terapisi Yöntemleri (Play Therapy with Children with Special Problems)

1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklu (DEHB) olan Çocuklarla (Play Therapy with ADHD)

2. Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) olan Çocuklarla Oyun Terapisi (Play Therapy with OD)

3. Taciz Yaşamış Çocuklarla (Play Therapy with Abused Children)

4. Anne-babası Boşanmış Çocuklarla (Play Therapy of Children with Divorced Parents) Oyun Terapisi

– Aile Terapisi (Family Therapy)

– EMDR Terapisi-EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

– Regresyon Terapisi (Regression Therapy-RT)

– Çift Terapisi (Couple Therapy)

– Kalp Merkezli Hipnoterapi

-EMDR Terapisi

-Hikaye Oyunu Terapisti (StoryPlay)

Klinik Psikoloji Eğitimi

– Dr. Alexandra Dent tarafından verilen “EMDR ve Mindfullness Uygulamaları” eğitimi almıştır.

– Dr. Joyce C. Mills, “StoryPlay (Hikaye Oyun Terapisi)” eğitimi almıştır.

-Dr. Sue Bratton’dan 10-Oturumluk Filial Terapi ve Erken Çocukluk Dönemi (1-3 yaş) ile Filial Terapi Eğitimi almıştır.

– Dr. Sue Bratton’dan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi almıştır.

– Dr. Linda Homeyer ve Marshall Lyless’ den Dışavurumcu Oyun Terapisi, Sanat Terapisi Kukla Terapisi, Kum Tepsisi Oyun Terapisi eğitimi almıştır.

– Byron E. Norton ve Carol Crowel Norton tarafından geliştirilen Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT) eğitimi almıştır.

– Anne Maxwell tarafından verilen “Parenting Done Diffrent” eğitimine katılmıştır.

– Uluslararası Oyun Terapisi Derneği ( APT-Association of Play Therapy) onalylı Registered Play Therapist Reyhana Seedat tarafından verilen EMDR ve Oyun Terapisi Eğitimi almıştır.

-Dr.Michale Franklin tarafından verilen “Expressive Art Therapy Training (Dışavurumcu Sanat Terapisi)” eğitimi aldı.

-Christine Alisa tarafından verilen “Past Life Therapy with Children and Adolescents” eğitimini aldı.

– Dr. Avi Goren-Bar tarafından verilen Klinikte Dışavurumcu Sanat Terapisi eğitimi aldı.

Dr. Avi Goren-Bar tarafından verilen “Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Sanatla Psikoterapi” eğitimi aldı.

-Dr. Avi Goren-Bar tarafından verilen “İntermodel Dışavurumcu Sanatlar ve Yaratıcılık Sertifika Programını” tamamladı.

-Dr. Emel Stroup tarafından verilen Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri eğitimini almıştır.

-Dr. Emel Stroup tarafından verilen Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması eğitimini almıştır.

– The Wellness Enstitute onaylı eğitmen Reyhana Seedat tarafından verilen Kalp Merkezli Hipnoterapi eğitimi almıştır.

-EARTh College’den Christine Alisa tarafından verilen “Past Life Therapy with Children and Adolescents” eğitimini aldı.

-BRIEF London ve DBE işbirliği ile Brief London kurucularından Chris Iveson tarafından verilen Çözüm Odaklı Terapi (Solution Foced Therapy) I. Düzey Eğitimini almıştır.

-Parent Effectiveness Training-P.E.T Etkili Anne Baba Eğitimcisi eğitimini başarıyla tamamlamış Gordon Training Institude (GTI) tarafından akredite P.E.T eğitimci sertifikasını almıştır.

-Klinik Psikoloji Doktora eğitimi kapsamında Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Onur Saltuk Dönmez’den Çocuk Psikopatalojisi Süpervizyonu ve Psikiyatrist Dr. Özgür Öğütcen’den Psikanaliz Süpervizyonu almıştır.

-Klinik Psikoloji Doktora eğitimi kapsamında Aile ve Evlilik Terapileri Derneği Kurucu Başkanı Psikiyatrist Dr. Murat Dokur’dan İlişki Süpervizyonu ve Klinik Psikolog Dr. Gulin Güneri’den CBT Süpervizyonu almıştır.

-Klinik Psikoloji Doktora Eğitimi kapsamındaki Klinik stajını tamamlamıştır.

-EMDR Derneği ve Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen EMDR 1.Düzey ve 2. Düzey Eğitimini ve Süpervizyonu Emre Konuk’dan almıştır.

-TheTheraplay® Institute ve Uluslararası Oyun Terapisi Derneği (APT-Association of Play Therapy) onaylı 1. Seviye Theraplay® ve MEM (Marschak Etkileşim Metodu) Eğitimi, Grup Theraplay Eğitimi ve Theraplay Grup Süpervizyonları Eğitimini Theraplay® ve Oyun Terapisti, Süpervizörü ve Eğitmeni Marlo L.-R. Winstead, RPT/S’den almıştır.

-Uluslararası Oyun Terapisi Derneği (APT-Association of Play Therapy) onaylı Registered Play Therapist Reyhana Seedat tarafından verilen çeşitli oyun terapisi modellerini ve bunların süpervizyon çalışmalarını içeren iki senelik “Oyun Terapisti Sertifika Eğitimini” tamamlamıştır.

-Ayrıca Family Enhancement and Play Therapy Merkezi Kurucusu PhD, Dr. Risë VanFleet tarafından verilen “Intensive Filial Therapy (Yoğunlaştırılmış Filial Terapi) ve Child-Centred Play Therapy (Çocuk Merkezli Oyun Terapisi) eğitimlerini,

-ABD’li Dr.Byron ve Dr.Carol Norton tarafından eğitimi verilen “Experiential Play Therapy (Deneyimsel Oyun Terapisi) eğitimini,

-Uluslararası Oyun Terapisi Derneği ( APT-Association of Play Therapy) onalylı Registered Play Therapist Reyhana Seedat tarafından verilen CRPT (Child-Parent Relationship Therapy) ve Developmental Touch Play Therapy (Gelişimsel Oyun Terapisi) eğitimlerini alarak Filial ve Oyun Terapisti olarak ailelerle ve çocuklarla klinik çalışmalarına devam ediyor.

-Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı, Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ten ” Çocuk ve Ergen Psikopatalojisi” ve Bilișsel DavranıșçıPsikoterapiler Derneği Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini aldı.

-PETD (Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği)’den bir senelik “Aile ve Çift Terapisi” sertifika programını tamamlayarak çiftlerle çalışmaya başladı.

-CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği)’dan Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 1.Modül Eğitimini aldı.

-“Portage Erken Eğitim Paketi” sertifikasını aldı.

-The International Board of Regression Therapy (IBRT) UluslararasıRegresyon Terapistleri Bord’u onaylı Regresyon (Geçmiş Yaşam) Terapisi Eğitimini 1-2 Modül eğitimini tamamlayarak regresyon terapisti oldu.

Psikolojik Değerlendirme ve Test Eğitimleri

-Anne-Baba-Çocuk ilişkisini değerlendirmek için kullanılan MEM (Marschak Etkileşim Metodu) Eğitimi, Theraplay® ve Oyun Terapisti, Marlo L.-R. Winstead, RPT/S’den almıştır.

– PETD (Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği)’den WISC-R Zeka Testi uygulayıcı eğitim sertifikasını aldı.

-Psikolojik Testler Derneğinden T.A.T (Tematik Algı Testi) ve MMPI (Minesota Cokyonlu Kisilik Envanteri) eğitimi sertifikasını aldı.

-PETD (Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneği)’den çocuklara uygulanan projektif testler olan C.A.T (Çocuklar için Algı Testi), Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi eğitimi sertifikasını aldı.

-Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği tarafından adaptasyon çalışması yapılan “Denver II Gelişim Tarama Testi” uygulama eğitimi aldı.

-Psikolojik Testler Derneğinden “Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Bender Gestalt Görsel-Motor Algı Testi, Burdon Dikkat Testi, Gesell Gelişim Testi, AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Good Enough Testi, Draw a Person Testi,Catell 2A Zeka Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Foristig Gelişimsel-Görsel Algı Testi” uygulayıcı eğitimlerini aldı.

Uluslararası Bildiriler ve Katıldığı Seminerler

– XII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde “Aile içi Şiddet ve Saldırganlık” konulu tezini Sözlü bildiri olarak sundu.

– XII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongres’nde Nancy L. Murdock tarafından gerçekleştirilen “Integrative Approach to Couple Counseling (Çift Danışmanlığında Bütünleyici Yaklaşım) Workshop”çalışmasına katıldı.

XII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongres’nde Nita Scherler tarafından gerçekleştirilen “Fenomenolojik Metoloji ve İlişkiler” çalışmasına katıldı.

-XII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde “Mental Heath Counseling Working Group (Ruh Sağlığı Danışmanlığı Çalışma Grubu) katılım sertifikası aldı.

-17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof.Dr.Aydan Gülerce sunumuyla AYDA (Aile Yapı Değerlendirme Aracı) Çalışma Grubuna Katıldı.

– Avrupa Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Eğitim Kongresi ve Kent State Üniversitesi’nden Prof.Dr.Genenieve Davis ve Prof.Dr. Trish Koontz sunumuyla 3-12 yaş Çocuklarında Matematiksel Düşünce Eğitimi Atölye Çalışmasına katıldı.

– İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen Eğitim Psikolojisi Sempozyumuna katıldı.

-Marmara Üniversitesi ve TODEV işbirliğiyle düzenlen 3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri Seminerine katıldı.

-Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyerin Küçük Adımları Okul Öncesi Döneminin Çocuğun Gelişimine ve Geleceğine katkıları” Konferansına katıldı.

Kurumsal Referanslar

RÖK  www.rok.org.tr

Veet Türkiye  www.veet.com.tr

AFF Reklam   www.affreklam.com

Çilek Mobilya  www.cilek.com.tr

Procter & Gamble (P& G)  www.pg.com.tr

Medyaevi   www.medyaevi.com.tr

Prima  www.prima.com.tr

Orkid  www.orkid.com.tr

ve  www.kizlararasinda.com

Mermedya www.mermedya.com

Rdb Reklam Şirketi www.rdb.com.tr

Kale Holding A.Ş  www.kale.com.tr